Είμαι άραβας, αλγερινής καταγωγής, και θα ήθελα να γνωρίσω έναν γκέι να είναι σε θέση να οικοδομήσουμε μια φιλική σχέση για να δείτε πιο σημαντικό το ιδανικό θα ήθελα να βρω κάποιον να συζητήσουμε για όλα και για τίποτα, να ξαναφτιάξει τον κόσμο την ώρα της νύχτας και να κρατήσει ζεστό όταν είναι κρύο είμαι άραβας, αλγερινής καταγωγής, και θα ήθελα να γνωρίσω έναν γκέι να είναι σε θέση να οικοδομήσουμε μια φιλική σχέση για να δείτε πιο σημαντικό το ιδανικό θα ήθελα να βρω κάποιον να συζητήσουμε για όλα και για τίποτα, τον κόσμο εν μία νυκτί-και να κρατήσει ζεστό όταν είναι κρύο

About